top of page

Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, що розміщено на сайті easyba.pro ( надалі – Сайт).

1.2. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

1.3. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовлення підтверджено» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

2. Визначення понять

2.1. У цій оферті, якщо зі змісту не випливає інший, наведені нижче терміни мають наступні значення:
2.2. «Товар» - перелік найменувань, представлених на продаж в Інтернет-магазині;
2.3. «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» – засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди. Цей засіб розміщено на веб-сайті easyba.pro;
2.4. «Продавець» – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-магазині;
2.5. «Покупець» - фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;
2.6. «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.
2.7. «Одержувач» - призначена Покупцем особа фактично одержує товар.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.
3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:
3.2.1. добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;
3.2.2. самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;
3.2.3. оплату Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
3.2.4. обробку та доставку Замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, наявний та представлений на Сайті Інтернет-магазину.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості. Продавець забезпечує наявність на своєму складі товарів, представлених в Інтернет-магазині.
4.3. Про відсутність Товару на складі менеджер Продавця повідомляє Покупця за телефоном або електронною поштою.
4.4. У разі відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі або відмовитися від даного Товару або скасувати замовлення.
4.5. Пропозиції вважається прийняв Продавець, коли останній вчинив дії, що свідчать про прийняття оферти Покупця, а саме: фактично відвантажив товар.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється такими способами:

  • оплата онлайн через Інтернет магазин за допомогою сервісу Portmone. При цьому способі оплати банківської комісії сплачує Продавець;

  • оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок Продавця у розмірі 100% від вартості замвлення, у призначенні платежу має бути зазначено номер замовлення. Реквізити для оплати буде надіслано у повідомленні. При цьому способі оплати банківську комісію оплачує Покупець згідно з тарифами банку.

5.2. У разі ненадходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право скасувати Замовлення.
5.3. Оплата послуг здійснюється у національній валюті України.
5.4. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця. Факт оплати Замовлення засвідчує згоду Покупця з умовами цього договору.
5.5. Ціна Товару, вказаної в Інтернет-магазині, може бути змінена Продавцем у односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар не підлягає зміні.
5.6. На момент зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується.
Продавець не може гарантувати наявність Товару Продавця у кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, внаслідок чого можуть збільшитись термін обробки Замовлення.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Продавець не несе відповідальності за:

6.2.1. за незначну невідповідність оригіналу колірної гами Товару, представленого в Інтернет-магазині, може відрізнятись від виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів та смартфонів Покупця;

6.2.2. за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення;

6.2.3. за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються не з вини Продавця;

6.2.4. за протиправні, незаконні дії Покупця, вчинені за допомогою доступу до Інтернету;

6.2.5. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

6.2.6. за протиправні дії третіх осіб;

6.2.7. у разі виникнення форс-мажорних обставин.

6.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну своїми діями (особисто, навіть якщо під її логіном перебувала інша особа) Продавцю та/або третім особам, або їхньому майну, державі.

6.4. У разі настання обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

6.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей виключно шляхом переговорів.

6.6. Покупець відповідає за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Покупцю/Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Покупцем як оплата Товару (проводити залік зустрічних вимог).

6.7. У будь-якому разі сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцю у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав покупця) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою скоєного замовлення.

7. Момент укладання договору та термін його дії

7.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».
7.2. До закінчення терміну дії цього Договору може бути розірвано за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.
7.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

bottom of page